O nás

tak ten vpravo jsem já :-)

 

Jmenuji se Mirek, cvičím, jak vidíte, od raného věku a snad to ještě dlouhou dobu mé tělo vydrží. Přes závodní činnost, rozhodčího i trenéra jsem prošel  výcviky, juda, karate, aikida, sebeobrany apod. později se zaměřením na ochranu osob. Několik let jsem se zabýval výcvikem vojenské policie, státní policie a různých soukromých firem i jednotlivců atd. Jsem držitelem instruktora sebeobrany II. třídy s akreditací Ministerstva školství a tělovýchovy, první třída neexistuje :-)

Judo je cesta

 

Všem rodičům našich studentů děkujeme za přízeň a vážíme si Vašeho úsilí, se kterým tuto činnost podporujete. Pevně věříme, že Vám Váš potomek jednou poděkuje  za to, že jste ho museli "podržet" v jeho slabých chvilkách.

 

Protože je málo chvil, kdybychom se mohli s Vámi setkat a měli možnost si popovídat o dalším směru a vývoji, kam bychom chtěli, aby se naše cvičení mělo ubírat a co bychom chtěli naše studenty naučit, zvolili jsme touto cestou možnost. Také bych chtěl trochu znovu připomenout, proč zrovna judo  je zajímavé  pro Vaše potomky.

Judo je velmi vhodný prostředek a doplňek k výchově Vašeho miláčka :-). Má přímý vliv na mnoho oblastí v době vývoje jedince. Judo rozvijí koordinaci těla, správné držení těla a rovnováhu, po svalové stránce posiluje celé tělo, není upřednostňována žádná svalová skupina či partie těla.To je velice důležité právě v době vývoje. Další výhodou je nauka pádů. Tato dovednost velice účinně chrání tělo před zraněním a to jak ve sportu, tak při každodenním životě. Judo má přímý vliv na psychiku, odnaučuje žáka "sebestřednosti", učí ho odvaze a rozhodnosti.Také se zde učí disciplína (to je dřina:-)), učí se nepodceňovat  a respektovat druhé,judo má vliv na jeho morální vlastnosti. Vše je vykoupeno dřinou, pílí studenta a jeho vytrvalostí, kterou do tohoto cvičení musí vložit. To vše ale bude potřebovat v budoucích létech svého života.

A největším bonusem tohoto cvičení, proti jiným sportovním aktivitám, je studentova neviditelná zbraň, zbraň jménem sebeobrana. Tento směr není jednoduchý a je silně propojen s osobností studenta i trenéra. Judo vychází z principu měkké cesty ( JU = měkký, podajný) tj. využití soupeřovy energie.  JUDO tím  dává šanci i těm menším, bojácnějším a také jemnějšímu pohlaví.

Naše škola není členem žádné asociace (možná si nějakou založíme :-)), ani nechceme ponižovat myšlenky juda honbou za medailemi a rozvíjením nepřiměřené ctižádostivosti.Díky tomu zase můžeme judo cvičit v základní podobě s technikami, které se v závodním judu nesmějí používat a také technikami atemi waza (kopy a údery). Chceme, aby cvičení mělo původní "ušlechtilejší" charakter.

Vy jako rodiče se snažíte dát svému potomkovi co nejlepší vzdělání, znalosti a zázemí. My bychom chtěli být součástí této cesty a dát mu i vzdělání neméně  důležité,což jsou znalosti o své bezpečnosti. Také o tom, že nic není zadarmo a že i dnes existují kolem nás predátoři, pro které existuje pouze pravidlo silnějšího.

V minulosti vzdělání v boji bylo součástí vzdělání vyšší společenské třídy, privilegiem a bylo hodně ceněno. Dnešní doba je stejně agresivní jako doba minulá, stačí si pročíst denní zprávy. Ze statistik MV PČR a studií nevládních organizací je situace ještě horší.Čísla dokládají, že víc než třetina populace se během svého života setká s násilnou trestnou činností. Jiná studie říká, že každá 8. žena je v naší republice znásilněná. Bohužel kriminalita každým rokem stoupá. Proto chceme dát našim svěřencům možnost získat informace o své bezpečnosti a tím je kvalitně připravit na "džungli", která je v budoucnosti čeká. Máme otevřenou spolupráci na středních školách, snažíme se dostat tuto činnost do výuky základních škol a dalších stupňů vzdělání. V současnosti komunikujeme s odborem školství na Jihomoravském krajském úřadě, s řediteli škol a tělocvikáři. Čím více stoupáme, tím je to komunikace složitější. Největší zájem je od lidí, kteří s dětmi přímo pracují a ví tak, o čem hovoříme. V současnosti se snažíme  na tyto programy získat finanční prostředky, hledáme sponzory, sami dotujeme tuto činnost. Máme rozpracovaný program, který už prakticky uplatňujeme ve spolupráci se střední školou v Brně, kde formou výukových dní       ( zatím pouze nárazově)si žáci vybraných ročníků zkoušejí některé dovednosti juda. K tomu dostávají "balík" informací o bezpečném chování, vyhnutí či rozpoznání blížícího se nebezpečí, jak se nedostat do situací nátlaku, útoku a vůbec situací, do kterých se může náš žák  a každý z nás dostat. Předávané znalosti a zkušenosti nejsou vymyšleny někde od stolu, jak dnes bývá zvykem, ale mnohdy velmi těžce získané z naší dvacetileté činnosti a praxe v oblasti bezpečnosti. Důsledkem této činnosti vznikl program proti nátlaku, který jsme vytvořili také pro dospělé a podnikatele a každého, kdo si uvědomuje svoji hodnotu. Program je prováděn individuálně či ve velmi malých skupinkách a tvořen přímo na klienta a jeho věk, postavení a prostředí. Neznamená totiž, že když našemu "studentovi" nejde přímé cvičení( tvrdí se o něm, že je nešikovný :-)), nemůže získat informace a znalosti o bezpečném chování nebo že je bez šance.

Přáli bychom si, abychom mohli našim svěřencům i přes občasné bolesti a nechuť(někdy máme také"-)) dát do života něco navíc a tím zvětšit jejich šance na dobrý život. Toto je náš názor a směr, kterým jdeme a chceme jít.

I nadále Vás zveme k návštěvě hodin juda, podívat se na své děti a stále a stále :-) všem nabízíme možnost si snámi při tréninku zacvičit, třeba i jen rozcvičku a protáhnout se.

Mirek a Dáša

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode